Dla akcjonariuszy

PLFON
Nazwa skrócona: PLFON
Siedziba: al. Jana Pawła II 80/116 00-175 Warszawa
Telefon: +48 222 610 610,
FAX: +48 222 610 099
WWW: www.plfon.pl
E-mail: kontakt@plfon.pl
KRS nr 0000288840
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 złotych, w całości opłacony
PLFON
Zarząd Spółki:
Janusz Sutkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
- MARSZAŁEK MARCIN ZYGMUNT
- SCHWARTZKOPFF WOLFGANG DIETER
- BEAUD CHRISTOPHE