Dla akcjonariuszy

PLFON
Nazwa skrócona: PLFON
Siedziba: al. Jana Pawła II 80/116 00-175 Warszawa
Telefon: +48 222 610 610,
FAX: +48 222 610 099
WWW: www.plfon.pl
E-mail: kontakt@plfon.pl
KRS nr 0000288840
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 złotych, w całości opłacony
PLFON
Zarząd Spółki:
Janusz Sutkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
- MARSZAŁEK MARCIN ZYGMUNT
- SCHWARTZKOPFF WOLFGANG DIETER
- BEAUD CHRISTOPHE

Aktualności

Zarząd Spółki pod firmą Peoplefone Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (9:00) – (17:00).
Zarząd Spółki pod firmą Peoplefone Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (9:00) – (17:00).
Zarząd Spółki pod firmą Peoplefone Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (9:00) – (17:00).
Zarząd Spółki pod firmą Peoplefone Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (9:00) – (17:00).
Zarząd Spółki pod firmą Peoplefone Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Al. Jana Pawła II 80 lok 116, 00-175 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (9:00) – (17:00).
Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze oferty zadzwoń pod 799 351 000
lub zostaw swój numer a nasz konsultat skontaktuje się z Tobą.